JP "Nacionalni park Đerdap"
Izbor jezika:
 JP Nacionalni park Đerdap

Lokalitet ″Kovilovo″, površine 365,98 ha, obuhvata grebene i severoistočne padine istoimenog uzvišenja koje predstavlja i atraktivan vidikovac. Vrlo strme strane iznad magistralnog puta obrasle su izdanačkim šumama i šibljacima. Na izlomljenim nagibima, na gnajsevima javljaju se orah, krupnolisna lipa, kitnjak, sladun, cer kao i druge vrste.