JP "Nacionalni park Đerdap"
Izbor jezika:
 JP Nacionalni park Đerdap

PODRUČJA REŽIMA II STEPENA ZAŠTITE

Područja režima II stepena zaštite u NP „Đerdap“ administrativno su podeljena na lokalitete na području od Golubačke klisure do mesta Dobra, na područje Bosman Sokolovca, Čoka Njalte i klisure Boljetinske reke i na područja u opštini Kladovo. Lokaliteti na području od Golubačke klisure do mesta Dobre, zahvataju prostore od 1.367,36 ha sa izrazitim pejsažnim i geomorfološkim odlikama i imaju sve specifičnosti refugijuma.

U okviru ove zone ustanovljeno je 10 zasebnih celina, u kategoriji ostalih prirodnih vrednosti nacionalnog parka, koje obuhvataju prostor oko prirodnih rezervata, spomenika prirode, spomenika kulture koje čine pejzažno ambijentalnu celinu sa vrednostima iz prvog režima zaštite, pa tako podrazumeva posrednu zaštitu prvog stepena, opštu zaštitu staništa retkih i ugroženih biljnih i životinjskih vrsta, ukupne površine 13.715,39 ha.

Pod režimom zaštite II stepena nalazi se oko 21,50% teritorije parka.

 1. Golubačka klisura” – površine oko 197,77 ha,
 2. Kukurek“ – površine 422,67 ha,
 3. Ljubkovska kotlina” – površine oko 580,39 ha,
 4. Crni vrh” – površine oko 166,54 ha,
 5. Tatarski vis – Šomrda – Tilve Tome” – površine oko 6.070,67 ha.Lokaliteti na prostoru Bosman Sokolovca, Čoka Njalte i klisure Boljetinske reke zahvataju delove teritorije opština Golubac i Majdanpek, na prostoru od 1.444,26 ha. Refugijalni karakter prostora ogleda se u florističkom sastavu,
 6. Bosman” – površine oko 1.056,94 ha,
 7. Pesača” – površine oko 194,39 ha,
 8. Greben” – površine oko 192,93 ha,
 9. Štrbačko korito” – površine oko 4.831,93 ha. Predeo se vegetacijski odlikuje šumskim zajednicama savremenog tipa, dok su reliktne zajednice zastupljene samo na pojedinim prostorima.
  Ovo područje je jedan od najvećih refugijuma tercijarne flore i reliktne vegetacije na Balkanu i
 10. Velika Peštera“ – površine od 1,18 ha.