JP "Nacionalni park Đerdap"
Izbor jezika:
 JP Nacionalni park Đerdap

PODRUČJA REŽIMA III STEPENA ZAŠTITE

III stepen zaštite obuhvata preostali deo Nacionalnog parka (koji nije obuhvaćen zonama I i II stepena zaštite), površine oko 44.964,82 ha. Obuhvata poljoprivredne površine, građevinska područja gradova, naselja i sela, turističkih centara i zona, saobraćajna, vodna, energetska i telekomunikaciona infrastruktura, objekte privremenog rudarstva, pojedinačne objekte šumarstva, poljoprivrede, lovstva, ribarstva i dr; zone posebne namene ako se nalaze izvan I i II stepena zaštite.

Ova zona prvenstveno je u funkciji obezbeđenja celovitosti područja Đerdapa kao zaštićenog prirodnog dobra i na kojoj se predviđaju selektivno i ograničeno korišćenje prirodnih resursa, aktivnosti na unapređenju zaštićenog područja, životne sredine i kulturno-istorijskih vrednosti, razvoj sela, poboljšanja ekonomskog stanja i uslova života lokalnog stanovništva, izgradnja stambenih i infrastrukturnih objekata i objekata za potrebe turizma i drugih delatnosti zasnovanih na principima održivosti.

Najveći deo zaštićenog prostora od 70,49% nalazi se u režimu zaštite III stepena.