JP "Nacionalni park Đerdap"
Izbor jezika:
 JP Nacionalni park Đerdap

Lokalitet ″Veliki i Mali Štrbac sa Trajanovom tablom″, površine 1.953,83 ha, obuhvata trideset biljnih zajednica sa šest vegetacijskih serija, pri čemu 16 zajednica ima karakter reliktnih polidominantnih zajednica. Predeo se karakteriše raznovrsnošću staništa biljnih zajednica koje su reliktnog tipa, bogatog i mešovitog sastava i vrlo složene strukture.