JP "Nacionalni park Đerdap"
Izbor jezika:
 JP Nacionalni park Đerdap

Lokalitet ″Šomrda″, površine 20,34 ha, obuhvata nalazište i najsevernije stanište u Srbiji reliktne tercijarne vrste zimzelenog žbuna po imenu zelenika ili božikovina, kao i sastojine bukve i hrasta kitnjaka.

Pogled sa vidikovca "Šomrdski kamen" (803 m.n.v.)

Pogled sa vidikovca „Šomrdski kamen“ (803 m.n.v.)