JP "Nacionalni park Đerdap"
Izbor jezika:
 JP Nacionalni park Đerdap

Lokalitet ″Tilva Toma“, površine 231,90 ha, nalazi se u jugozapadnom delu parka, lokalitet je obrastao visokom bukovom sastojinom, visokom hrastovom sastojinom i visokom sastojinom lipe. Obuhvata dobro očuvane šumske zajednice među kojima se ističe visoka sastojina balkanske bukve.