JP "Nacionalni park Đerdap"
Izbor jezika:
 JP Nacionalni park Đerdap

Lokalitet ″Čoka Njalta sa Pesačom″, površine 628,98 ha, predstavlja potencijalno naučno najinteresantniji predeo u Srbiji. Nalazi se između reke Pesače, grebena Štrbine i Dunava. Ceo lokalitet je u vidu ogromnog zaklonjenog, vlažnog basena koji je sa vrlo povoljnim mezoklimatskim uslovima. Jedna od najzastupljenijih zajednica je šumska zajednica bukve, oraha, mečje leske i dr. vrsta.