JP "Nacionalni park Đerdap"
Izbor jezika:
 JP Nacionalni park Đerdap

Lokalitet ″Lepenski vir″, površine 62,06 ha, predstavlja jedan od najvažnijih rezervata u našoj zemlji. Čuveniji je kao arheološko nalazište monumentalne praistorijske neolitske kulture na kome su tesno povezane istorija prirode i istorija ljudskog društva. Ovo je prvi lokalitet u Srbiji gde su otkrivene reliktne vrste i zajednice koprivića i oraha.

Muzej na Lepenskom Viru

Muzej na Lepenskom Viru